დოკუმენტები ქართ

ანგარიში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური საფრთხის შესახებ.pdf
ტურიზმის სექტორი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში.pdf
გუდაურის კვლევა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განვითარების კუთხით.pdf
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის შესაძლებლობათა შეფასება.pdf
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განვითარების პოტენციალის მიმოხილვა.pdf
erasmus application form.docx
საცხოვრებელი ეკონომიკა, შრომის ბაზარი და დეოგრაფიული ცვლილებები.pdf
ყაზბეგი lag ადმაინური-რესურსების-სახელმძღვანელო.pdf
ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2016-2020 - ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი 2018 .pdf
ყაზბეგის-განვითარების-ჯგუფი-საგრნატო-სახელმძღვანელო-10.2018.pdf
სრული-ბიზნეს-განაცხადის-ფორმა.doc
სრული-სათემო-განაცხადის-ფორმა.doc
სამოქმედო გეგმა 2020-2024.xlsx
ყაზბეგის განვითარების სტრატეგია 2020-2024.pdf
სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2020-2024.docx
lag სტრატეგია.pdf
სრული-საჯარო-განაცხადის-ფორმა.doc
ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევა.docx
database selection problem