"წინამდებარე ვებსაიტი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით.

მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი და

პუბლიკაციის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.”