ყაზბგის განვითარების ჯგუფი პროექტების შეფასების კომისიის წევრებთან სამუშაო შეხვედრას მართავს

2017-10-15 0 კომენტარები kazbegi

ყაზბგის განვითარების ჯგუფი პროექტების შეფასების კომისიის წევრებთან სამუშაო შეხვედრას მართავს ბაკურიანში.

შეხვედრის მიზანია განვლილი ეტაპების შეფასება, კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებული გამოწვევების და ტექნიკური პროცესის ანალიზი.

შეფასების კომისიის წევრებს ეძლევათ საშუალება კოლეგებს გაუზიარონ პირადი გამოცდილება, გასცენ რეკომენდაციები და მიიღონ რჩევები სხვისი გამოცდილების საფუძველზე. იდენტიფიცირებული იქნება ის ხარვეზები რომელიც გამოიკვეთა გასული 3 საგრანტო კონკურსის ფარგლებშ და გაიწერება ახალი შეფასების კრიტერიუმები, ან ვცლილებები არსებულ შეფასების სიტემაში რომელიც თანხვედრაში უნდა იყოს ყაზბეგის განვითარების სტრატეგიასთან. 

შეხვედრაზე ასევე განიხილება პროექტების შეფასების კომისიის შემადგენლობა და საჭიროების შემთხვევაში მოხდება მისი ფორმირება.Let us know what you think

* Required field

კომენტარები (0)