საინფორმაციო შეხვედრები ყაზბეგის მოსახლეობასთან

2022-06-04 0 comments kazbegi

„განახლებადი ენერგიის გამოყენების ხელშეწყობა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში“, პროექტის ფარგლებში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები ყაზბეგის მოსახლეობასთან, გაერთიანებული შეხვედრების მიზანს წარმოადგენდა როგორც განახლებადი ენერგიის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება ასევე საგრანტო კონკურსისა და პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაციის წარდგენა პოტენციური ბენეფიციარებისთვის.

ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წარმომადგენლები აქტიურად არიან ჩართული საინფორმაციო კამპანიაში მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირების და აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფისთვის.

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ სოფლებში გათავსებულ საინფორმაციო დაფებზეLet us know what you think

* Required field

Comments (0)